Lynet Engineering as

Lynet Engineering ble etablert januar 2016 og vi har idag kontor på Bryne. Vi driver med styrkeberegninger innen følgende felt:

  • Glassfiberstrukturer og andre kompositter
  • Rørledninger, spooler og trykkbeholdere
  • Elastomerer
  • «Vanlige» stålkonstruksjoner
  • Sjøsikring og rigging for løft


Vi utfører FE-beregninger for strukturer med Ansys. For strømningsberegninger bruker vi OpenFoam.

Kontakt daglig leder Freddy Paulsen på tlf.nr. +47 - 934 322 42, eller på email: freddy.paulsen@lynet-eng.no

Vår kontoradresse er: Grødelandsvegen 18, 4340 Bryne.


Noen av våre kundene er:

CSUB, Subsea7, DeepOcean, OceanInstaller, Stangeland Glassfiberprodukter, Designbanken, IK-Norway m.fl.

Lynet Engineering er medlem i Norsk komposittforbund


Følg oss gjerne på facebook

Bildet nedenfor er elementmodellen som ble brukt til å dokumentere styrken på NOV's seabox. Den ble bygget i ekte glassfiber hos CSUB i Arendal.

 Glassfiber duger!