Kurs


Vi lagt materiell for følgende to kurs:

- Kurs 1: Grunnleggende bruk av OpenFOAM, 2 dager

Kurset inneholder følgende:

 • Filstruktur i OpenFOAM
 • Grunnleggende om Linux og noen nyttige kommandoer
 • Slik installerer man OpenFOAM (Windows og Linux)
 • Hvordan finne og bruke løsere og opplæringsprogrammer i OpenFOAM
 • Hvordan generere mesh i OpenFOAM og hvordan konvertere mesh ifra andre analyse-programmer
 • Hvordan aktivere laminær/turbulent strømning
 • Løsningskontroll og monitorering (plotte residuals og kontinuitetsfeil)
 • Postprosessering av resultater, visualisering og lage animasjoner ved hjelp av Paraview. Plotte resultater ved hjelp av XmGrace / Gnuplot
 • Kjøre solvere i parallell
 • Introduksjon til C ++ og hvordan man bruker det i OpenFOAM

Kurset krever ingen forkunnskaper av OpenFOAM, C++ eller Linux. Noe kjennskap til Linux, CFD og C++ er en fordel.


- Kurs 2: Vidergående OpenFOAM for offshore applikasjoner, 2 dager (krever forkunnskaper som ifra det grunnleggende kurset først eller tidligere erfaring med Openfoam

Dette kurset vil inneholde følgende:

 • Finne ligningsløsere for å modellere bølger i OpenFOAM
 • Tilgjengelige bølgemodeller i OpenFOAM
 • Modellere fri overflate
 • Grensebetingelser
 • Meshing og sette på bølgelaster
 • Postprosessering av resultater. Drag- og løft-beregninger
 • Modellering av flytende objekter i OpenFOAM
 • Modellering av fallende gjenstander gjennom plaskesonen i OpenFOAM
 • Vortex Induced Vibration (VIV) modellering og beregning
 • Kort om partikkelmodellering og erosjon i OpenFOAM
 • Beveglig mesh og topologi endringer i OpenFOAM
Kurset er under bearbeiding, så det kan komme endringer. Kurset krever forkunnskaper ifra det grunnleggende kurstet. Evt. tidligere erfaring med bruk av OpenFOAM kan også duge.


Pris pr. kurs er kr.9000,- Dersom en velger å gå på begge gis 20% rabatt på det vidergående kurset. Dersom det kommer flere deltagere ifra samme firma vil disse få ytterligere 20% rabatt på begge kurs.

Det legges vekt på å få "hands-on" erfaring med softwaren. Det vil bli arrangert så snart som situasjonen med Covid-19 tillater det.


Bildet nedenfor viser flow i en jutpumpe som drar med seg en stor stein.

Disclaimer: This offering is not approved or endorsed by OpenCFD Limited, producer and distributor of the OpenFOAM software via www.openfoam.com, and owner of the OPENFOAM®  and OpenCFD®  trade marks.