Kurs


Vi holder følgende kurs etter forespørsel:

- Grunnleggende bruk av Openfoam

- Dimensjonering av GRP bjelker


Evt. andre kurs kan avtales etter avtale. Vi ser for oss at første kurs i Openfoam blir en gang på høsten 2020. Der første del vil være helt grunnleggende bruk, mens andre del vil omhandle typiske tilfeller som kan være nyttige i offshoresammenheng. Gi beskjed om du ønsker å motta informasjon om kurset.  


Bildet nedenfor viser flow i en jutpumpe.