Rør og trykksatte beholdere

In-place modeller av rørledninger på sjøbunnen, eller tie-in spooler modellers raskt og effektivt i Ansys APDL. Her kan man inkludere alle tenkelige kombinasjoner av fabrikasjons- og survey-toleranser. Lynet Engineering har også skrevet makroer i Ansys APDL for utmatting på grunn av VIV(Vortex Induced Vibrations)

Tee’s og pig launchere designes gjerne etter ASME B31.8. På landjorda så designes trykkbeholdere som oftes etter EN 13445.