Sjøsikring og design av løfterigging

Vi kan utføre sjøsikringsberegninger og design av rigging og spesialtilpasset løfteutstyr på svært korte tidsfrister om nødvendig. Vi lever opp til vårt firmanavn!

Skulle man slite med å få gode værkriterier for installasjonen, kan man vurdere å bruke elastisk rigging! Dette kan gjøre "umulige" løft mulige igjen!