Strømningsanalyser

Vi kan utføre forskjellige typer fluid-analyser i OpenFOAM.

Acknowledgement: OPENFOAM®  is a registered trade mark of OpenCFD Limited, producer and distributor of the OpenFOAM software via www.openfoam.com

OpenFOAM® (Open Field Operation And Manipulation) er basert på C ++ og er en gratis og åpen kildekode. Det finnes mange typer ligningsløsere med i programvarepakken. I motsetning til kommersielle koder er ikke OpenFOAM® en svart boks. Her kan man kontrollere og endre hvilket som helst av trinnene i løsningsprosessen ved å justere  kildekoden. Dette er en stor fordel, siden flere moduler inkluderer datakonvertering fra og til kommersielle CFD-koder (Ansys®, Fluent®, CFX®) eller formater (VTK), noe som tillater kryssvalidering. Det er virkelig ingen begrensninger på hva man kan simulere. Drag- og løft-kalkulasjoner, tsunami-bølger, brudd på demninger, jetpumper, kompressible gasser, ikke-newtonske vesker og brann-simuleringer. Man kan også simulere hvordan små eller store partikler oppfører seg i fluidet.

Vi holder på å sette opp et HPC-cluster som har 1024kjerner for tyngre modeller. Vi regner med denne er operativ rundt januar 2021. 

Analytiske løsninger brukes så langt man klarer: